Wydawnictwo Zakonu Paulinów
tel.: (34) 37 77 357,   e-mail: wydawnictwo@paulinianum.pl